Sigurnosne kopije datoteke su jedan od najkritičnijih zahtjeva korisnika za oporavak izgubljenih podataka u bilo kojem trenutku. Razvijen je i objavljen je razni softver za izradu sigurnosnih kopija vaših važnih podataka. App Backup & Share Pro je moćna aplikacija za sigurnosno kopiranje aplikacija Android koji su razvili Buggy_appa